Privacybeleid van 500PH

in het kort

Persoonsgegevens die wij verwerken
500PH verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je 500PH inhuurt voor dienstverlening deel je met ons gevoelige informatie als bankrekeningnummer, inloggegevens van o.a. website, hosting, e-mail. Deze gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld en worden in een beveiligd document bewaard. Wij zullen deze gegevens 10 jaar bewaren zodat we ook na jaren deze gegevens nog kunnen opzoeken wanneer dat nodig is. Uit ervaring is gebleken dat dit vooral nuttig kan zijn met inloggegevens. Wil je dat wij jouw gegevens eerder verwijderen, neem dan contact met ons op via info@500ph.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
500PH verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Werkzaamheden uitvoeren m.b.t. ontwikkelen/wijzigen/onderhouden van je website
– 500PH analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten hierop af te stemmen.

Delen van persoonsgegevens met derden
500PH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
500PH gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 500PH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over het plaatsen deze cookies

500PH maakt gebruik van cookies voor Google Analytics. De opties voor het delen van informatie is uitgezet en we hebben een verwerkingsovereenkomst met Google afgesloten.

Wij gebruiken analytische en tracking cookies niet voor personalisatie en verzamelen geen gevoelige en/of persoonlijke gegevens. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@500ph.com.

500PH wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
500PH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@500ph.com.

 

Download hier het volledige privacy beleid van 500PH >>